Program "Izlazni računi"
Jednostavan i pregledan program za izradu i ispis računa

Izlazni računi

Program je idealno rješenje za obrtnike i poduzeća koji trebaju izdvojeni program od računovodstvenih programa za kreiranje i ispis izlaznih računa.

U programu se mogu kreirati R1 računi (za d.o.o., d.d.), R2 računi (za obrtnike i slobodna zanimanja) i računi za korisnike koji nisu u sustavu PDV-a

Izlazni računi 


Izlazni računi 

Jednostavan i pregledan program za izradu i ispis računa

Program je idealno rješenje za obrtnike i poduzeća koji trebaju izdvojeni program od računovodstvenih programa za kreiranje i ispis izlaznih računa.

U programu se mogu kreirati R1 računi (za d.o.o., d.d.), R2 računi (za obrtnike i slobodna zanimanja) i računi za korisnike koji nisu u sustavu PDV-a

Detaljan opis programa pogledajte u nastavku ...

Operativni sistem
 • Standardna verzija
 • Godišnja licenca
 • PDV nije uračunat u cijenu

400,00 kn


 • Profi verzija
 • Godišnja licenca
 • PDV nije uračunat u cijenu

550,00 kn


 



Osnovne informacije o programu "Izlazni računi"





Program je jednostavan i pregledan, a sami računi se kreiraju vrlo brzo, bez potrebe za bilo kakvim računanjem i suvišnim pisanjem.

Svaki kreirani račun u svakom trenutku možete pregledati i ispisati. Svaki kreirani račun možete po potrebi izmijeniti.
U svakom trenutku na kartici partnera može se vidjeti svi izdani računi za svakog pojedinog partnera/stranku.
Svi računi se mogu ispisati tj. snimiti u PDF formatu (potrebno je instalirati program "PDF creator"), što olakšava slanje računa putem Interneta.

Program se sastoji od evidencije izlaznih računa i dva šifrarnika:

 • Šifrarnik stranki/partnera
 • Šifrarnik robe/usluga

Osim kreiranja i ispis računa program omogućava (dostupno u "profi" verziji):

 • Kreiranje i ispis ponuda
 • Ispis različitih izvještaja
 • Evidenciju plaćanja računa

Računi osim na hrvatskom jeziku mogu se kreirati na engleskom i njemačkom jeziku (računi za inozemstvo) - dostupno u "profi" verziji.


Važna napomena
Program je namijenjen svima koji nisu obveznici fiskalizacije, tj. svima koji ne rade s gotovinom, već je jednini način plaćanja virmanski (transakcijski račun).





Opis programa





Svaki kreirani račun možete pogledati i ispisati u svakom trenutku.
Osim računa za tekuću godinu, uvijek imate mogućnost pregleda i ispisa računa za prethodne godine.

Na računu su iskazani svi zakonski propisani podaci i to:

 • Naziv izdavatelja računa
 • Adresa izdavatelja računa
 • Naselje izdavatelja računa
 • OIB izdavatelja računa (na inozemnim računima prikazuje se PDV identifikacijski broj)
 • Žiro-račun izdavatelja računa
 • IBAN izdavatelja računa
 • Banka izdavatelja računa
 • Oznaka poslovnog prostora
 • Oznaka naplatnog uređaja
 • Oznaka ili OIB operatera
 • Naziv primatelja računa
 • Adresa primatelja računa
 • Naselje primatelja računa
 • OIB primatelja računa (na inozemnim računima prikazuje se PDV identifikacijski broj)
 • Mjesto izdavanja računa
 • Broj računa (u formatu X-X-X)
 • Vrsta računa (R*, R-1*,R-2*)
 • Datum izdavanja računa
 • Vrijeme izdavanja računa
 • Datum isporuke dobara ili obavljenih usluga
 • Način plaćanja
 • Napomena
 • Cijena isporučenih dobara/usluga
 • Porezna osnovica
 • Postotak poreza (PDV)
 • Iznos poreza (PDV)
 • Postotak poreza (porez na potrošnju)
 • Iznos poreza (porez na potrošnju)
 • Ukupan iznos isporučenih dobara/usluga

 


* "R" oznaka je interna oznaka u programu za račune koje koriste korisnici koji nisu u sustavu PDV-a. Oznaka "R" ne prikazuje se na računu, već se na tim računima prikazuje tekst: "Izdavatelj računa nije obveznik poreza na dodanu vrijednost sukladno odredbi članka 90. Zakona o PDV-u".

* Oznaka "R-1" više se ne prikazuje na računima. U podnožju "R-1" računa prikazani su svi potrebni podaci o poduzeću: Puni naziv poduzeća; Mjesto i naziv suda gdje je poduzeće upisano; Iznos temeljnog kapitala; Matični broj subjekta; Članovi uprave.

* Kod računa sa oznakom "R-2" na računu je ispisana napomena "Obračun prema naplaćenoj naknadi".


 

Kod svake stavke računa iskazani su slijedeći podaci:

 • Redni broj stavke
 • Naziv robe/usluge
 • Jedinična mjera
 • Količina
 • Cijena
 • Popust (%)
 • Vrijednost
 • PDV
 • PP (Porez na potrošnju)
 • Iznos

Ispis računa prilagođen je za slanje u kuvertama 11 x 23 lijevi prozor.

 

NOVO - kreiranje i ispis računa za inozemstvo.

Računi se mogu kreirati u valuti EURO, a za ispis računa možete odabrati engleski ili njemački jezik.
Na inozemnim računima prikazuje se PDV identifikacijski broj (VAT number).

Ova opcija dostupna je u PROFI verziji programa.





Izvještaji





Osim ispisa računa i ponuda, u programu "Izlazni računi" možete kreirati i ispisati slijedeće liste:

 • Kartica partnera
 • Popis izdanih računa
 • Rekapitulacija robe/usluga za period
 • Rekapitulacija robe/usluga po kupcu
 • Evidencija plaćanja i statistika (dostupno u PROFI verziji)
 • Otvorene stavke kupca (dostupno u PROFI verziji)
 • Rekapitulacija prodaje po kupcima (dostupno u PROFI verziji)
 • Knjiga izlaznih računa (dostupno u PROFI verziji)




Logotip poduzeća na računu





U ovom programu na računima možete imati logotip svog poduzeća.
Ova opcija je besplatna!

Nekoliko primjera računa sa logotipima






Kako kupiti/naručiti program "Izlazni računi"?





Program možete kupiti/naručiti na slijedeće načine:

 

1. Nazovite nas

Najbolji način da saznate sve o programu kojeg želite naručiti. Ako imate i najmanju dvojbu oko narudžbe, svakako nas nazovite, bez obaveze na kupnju.
VAŽNO: Budući da smo često svi na terenu, može se dogoditi da se nitko neće javiti na dolje navedeni broj telefona. U tom slučaju molimo Vas da nas nazovete na dolje navedeni broj mobitela ili nam pošaljete e-mail poruku. Hvala na razumijevanju!

Broj telefonaBroj telefona

 

2. Pošaljite nam narudžbenicu na e-mail ili faks

Vašu narudžbenicu pošaljite nam na e-mail ili faks. Nakon primitka narudžbe kreiramo ponudu i šaljemo je na e-mail i/ili faks.

prodaja@innova.hr Broj faksa



Niste našli program/aplikaciju koja Vam treba?

Svakako nam se javite. Naša specijalnost je izrada programa/aplikacija po specifičnim željama/potrebama korisnika. Pokrivamo sva područja i nema toga što ne možemo napraviti! Prikaži cijeli tekst ...
© Innova SOFTWARE d.o.o., Varaždin
Naslovnica   |   O nama   |   Naši proizvodi   |   Naše usluge   |   Kontakti